Відкрита освіта в Україні

«Європейський вимір відкритої освіти»

«Європейський вимір відкритої освіти»

четверг, 5 мая 2016 г.

КРУГЛИЙ СТІЛ
«Теорія і практика відкритої освіти у вимірах європейської інтеграції»
в рамках Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти»
11 травня 2016 року
м. Біла Церква

На базі комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж» 11 травня 2016 р. в рамках Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Європейський вимір відкритої освіти» проведено круглий стіл «Теорія і практика відкритої освіти у вимірах європейської інтеграції»

Мета круглого столу: комунікація науковців, керівників ВНЗ, викладачів-практиків та майбутніх фахівців освіти щодо ознайомлення із вітчизняними та зарубіжними теоретичними і практичними аспектами впровадження і розвитку відкритої освіти; спрямування результатів досліджень на модернізацію освітньої діяльності навчального закладу, систематизація та поширення сучасних досягнень наукової методології.

Цільова аудиторія: науковці, керівники та викладачі, студенти КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж».Проблемні питання круглого столу
1.     Педагогічні та психологічні аспекти відкритої освіти у вимірах європейської інтеграції.
2.     Інноваційні методи навчання: новітнє в європейській освітній практиці.
3.     Комп’ютерні технології в сучасному освітньому процесі: теорія і практика.
4.     Актуальні проблеми відкритого інформаційного середовища навчального закладу.

КВНЗ КОР «Білоцерківський гуманітарно-педагогічний коледж»
Навчально-методичний кабінет
09107, Україна, Київська обл., м. Біла Церква,
вул. Ярослава Мудрого, 37

тел. (04563) 9-92-41, 9-05-77


вторник, 26 апреля 2016 г.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
           НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
КОНСОРЦІУМ ЗАКЛАДІВ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ   ПЕДАГОГІНОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНСЬКИЙ ВІДКРИТИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ
КВНЗ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ

  Всеукраїнська науково-практична Інтернет - конференція

«Європейський вимір відкритої освіти»

28 квітня 2016 р.


Тематика Всеукраїнської науково-практичної Інтернет - конференції:

1.    Європейський вимір українських освітніх реформ відкритої освіти: досвід, перспективи.
2. Теорія і практика відкритої освіти в вимірах європейської інтеграції: педагогічні та психологічні аспекти.
3. Інформаційні технології навчання в системі відкритої післядипломної педагогічної освіти: вітчизняний та європейський досвід.     Учасники конференції: викладачі педагогічних коледжів, викладачі педагогічних вищих навчальних закладів, методисти та викладачі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, завідувачі кабінетами (зав. кафедрами, зав.відділами) ІКТ, наукові співробітникі відділів (лабораторій) науково-дослідних інститутів.